tüstülənmək

tüstülənmək
f. Tüstü buraxmaq, tüstüsü çıxmaq, tüstülənmək. Kəndçi də söylənir: – Ədalət hanı? Yanıb tüstülənir ağac qəlyanı. S. V.. Ocaq tüstülənir. . . o fikirlidir; Uşaqlıq çağımı yadına düşdü? H. Hüseynzadə. // Tüstü ilə dolmaq, tüstü qalamaq. Otaq bərk tüstülənib. // Alovsuz yanmaq, zəif yanmaq, alışmadan yanmaq, közərmək. Fitil tüstülənir. Kömür tüstülənir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tüstüləmə — «Tüstüləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tüstülənmə — «Tüstülənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tüstülətmə — «Tüstülətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tüstüləmək — f. 1. Tüstü vermək, çoxlu tüstü buraxmaq, tüstüsü çıxmaq. Yenə trubka tüstülədi. . M. İ.. Nə tüstüləyib gedən qatarlar, nə sürətlə ötən maşınlar bu məxluqa baxmırdı. M. C.. 2. Yaxşı yanmamaq, közərib tüstülənmək, alışıb yanmamaq, sönmək üzrə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tüstülətmək — f. Tüstülənməsinə səbəb olmaq, tüstü çıxmasına kömək etmək; tüstüləndirmək, tüstüləmək. Qoca bağban. . qaşqabağını turşudub, demisini çəkdi və tüstülətdi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tüstüləndirmə — «Tüstüləndirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tüstüləndirmək — f. Papiros, qəlyan və s. çəkərkən tüstü buraxmaq, tüstü ilə doldurmaq (bir yeri). Otağı yaman tüstüləndiriblər. – Musa qəlyanını tüstüləndirirdi. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dumanlandırmaq — 1. f. 1. Tüstüləndirmək, tüstü buraxmaq. 2. məc. Tutqunlaşdırmaq, dumanlı etmək; anlaşılmaz, görünməz hala salmaq; üstünü örtmək. 2. f. Dumanla, tüstü ilə örtmək; duman, tüstü qaldırmaq; tüstüləmək. Zərrintac xanım kreslodan üzüyuxarı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işarmaq — f. Xəfifcə işıldamaq, işıq vermək. <Xudayar bəyin> papağının altdan gözləri elə işarır ki, adamın canına vahimə oturur. C. M.. . . Bağın qapısında yanan lampa . . işarırdı. M. S. O.. Hisli dirəkdən asılmış neft çırağı tövlənin dibində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • korun-korun — z. İçəridən közərməklə, alovsuz, közərə közərə. Tüstüləndi evin ortasında korun korun yanan gərmə ocağı. O. S.. Bayaqdan bəri korunkorun tüstülənən ocaq qəfildən parıldayıb alışdı. İ. Hüseynov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”